Handboken De sju stegen – utgåva januari 2019 – uppdatering pågår!

Handboken De sju stegen är producerad av KRONAN Säkerhet AB, i samarbete med Svenska Bankföreningen bankerna, PostNord, Sveriges riksbank, Svensk Handel, Oberthur, Gemalto, AB Svenska Pass, Rikspolisstyrelsen, Nationell Forensiskt Center (NFC), Transportstyrelsen, Skatteverket och Det Norske Veritas.

Handboken är på 16 eller 20 sidor i A5-format  och innehåller (se några exempel nedan):

  • en framsida som också är innehållsförteckning
  • en baksida som visar kontrollprocessen i sju steg
  • 9 sidor med kontrollpunkter för id-handlingar
  • 4 sidor om infärgade sedlar och säkerhetsegenskaper i våra svenska sedlar
  • en sida med allmän information om handboken, giltighetstider, kortstorlekar m.m.

Handboken beräknas kosta 30 SEK/styck.
Över 1000 stycken pris enligt offert. Prissättningen är baserad på önskemål om  tryckteknik (digitaltryck) från Svenska Bankföreningen, vilket möjliggör tätare uppdateringar. Det ingår en lågupplöst PDF-fil av handboken om du beställer en licens.

Klicka här för att skicka en intresseanmälan!

Handboken sept 2017 sid 1

HAndboken sept 2017 sid 4

Handboken sept 2017 sid 19